2. jan, 2017

Moder Svea

Moder Svea, måste nog som vår national-symbol, vara den ultimata svenska tanten. Svea är ett kvinnonamn som började användas som förnamn från 1818 och kan höra samman med Esaias Tegnérs dikt med detta namn från 1811. En annan skald som lyfte fram Svea, var Gunnar Wennerberg med sången ”Hör oss Svea” från 1853 bl.a. Framförd av Orphei Drängar.

Svea var populärt kring sekelskiftet 1900 och fanns med som första namn (2 januari) i 1901 års namnlängd. Namnet blev sedan omodernt men har kommit tillbaka och på senare år har ett flertal flickor fått namnet Svea.

Även om Moder Svea fick sitt stora genombrott under nationalromantiken, så introducerades hon under stormaktstiden på 1600-talet. Hon anses ha skapats 1672 av Anders Wolimhaus (senare adlad som Anders Leijonstedt) i dikten "Svea Lycksaligheets Triumph". Senare har Gunno Dahlstiernas verk "Kunga-Skald" (1698) kompletterat bilden.  Andra  (ej bekräftade) källor säger att hon introducerats i skådespelet Disa , år 1611, skrivet av professorn Johannes Messenius .

Namnet Svea kommer från den medeltida genitivformen av svear, med betydelsen ”svearnas”, som ännu i dag lever vidare i benämningar som Svealand, Svea rike och Svea hovrätt.

 

Bilderna ovan: Överst 100-kronorssedel från 1963, mitten t.v. satirteckning med Göran Persson mitten t.h. illustration av Jenny Nyström och nederst en satirteckning (2015) ur PiteåTidningen  med  Moder Svea som ligger i sin säng, med sju sorters blommor under kudden, som representerar de olika partierna.

Svea brukar framställas som en kraftig sköldmö eller valkyria, oftast med ett eller två lejon. Symbolen är vanlig och förekommer i olika skepnader, ofta som staty. Bl.a. på riksdagshuset.  Under åren 1836 – 1963 förekom Moder Svea på svenska sedlar av olika valör. Sedlarna togs ur cirkulation 1987. En beskrivning av Moder Svea finns också hos Feminism.nu och numismatik.se (sid 21).

Historiskt har Svea använts i nationalistiskt syfte, men på senare tid oftast förekommit i form av satirteckningar.  Även idag förekommer musik med anknytning till namnet Moder Svea. Här är några exempel:

Modernare sedeltanter  är förstås Selma och Astrid >> (14/11) 🙂