21. sep, 2017

Heraldiska kråkfåglar

Några exempel på platser som har eller haft kråkfåglar i sina vapen.

13. sep, 2017

Fler tantord

Ytterligare ord som innehåller tant, men utan anknytning till ”tanter”.

12. sep, 2017

Mindre komplettering

Kompletterat och möblerat om bland sagorna. 

10. sep, 2017

Fler tantord

Lagt till  fler "tantord"  

8. sep, 2017

Möblerat om bland "tantorden"

Möblerat om bland tantorden Tantologi/ABC