23. nov, 2016

tantlitteratur

Lagt till några nya boktitlar i ämnet tantologi

22. nov, 2016

tanter, tanter, tanter

Tanter, tanter, tanter kallar jag den nya sidan (en kraxsida)

Nya inlägg på denna sida kommer inte att omfattas av uppgifter om uppdateringar här.

22. nov, 2016

tanter tanter

Jag har bytt namn på sidan tanter, tanter, och kallar sidan rätt och slätt bara tanter. Detta för att kunna använda namnet till en ny sida med detta namn.

Där kommer jag att presentera lite av varje med anknytning till ämnet tant. Bl.a. kommer jag att presentera olika tanter, men även diverse funderingar eller aktualiteter inom detta ämne.

20. nov, 2016

Mera tantpoesi

Några ytterligare tantverser

17. okt, 2016

Kraxiga platser

Kraxiga platser som tidigare fanns på sidan med citat mm, har fått egen sida.