3. nov, 2016

Tant, typ…. fortsättning 1

<<<Fortsättning från (2/11)...

Synen på tanter är mångskiftande och ofta nedlåtande. Att indela tanter kategorier eller typer, kan i sig också synas nedlåtande. Som om en tant vore ett släkte eller en typ för sig. Jag ser dock inget negativt i detta, det är ju ingen katalog utan sett ur en positiv humoristisk eller neutral synvinkel. (jfr tantologi). En vanlig indelning idag är:

Den klassiska tanten

Den moderna tanten

Den unga tanten

Fyrtiotalisttanten

Pantertanten

Supertanten

Kulturtanten

Ovanstående gruppering är dock inte den enda. I en uppsats (2008), har en analys gjorts av ”Elsa Beskows tanter” (publ. 1918-1947), som visade sig representera tre stridande kvinnoroller.

Den intellektuella

Den trånande (goda)

Den ”riktiga” (driftiga kvinnan)

 

 

Men det var då det....🙂    

>> Se vidare fortsättning 2 (4/11)