Kraxiga barnramsor och andra verser.

På denna sida finns ramsor enligt nedan:

 • Skatan gick på gatan (vers)
 • Skatan på gatan (fingerramsa)
 • Dräkten min är svart och vit....
 • Prästens (mormors) lilla kråka.
 • Gossen och kråkan.
 • Kråkan gick på ängen.
 • Kråkan sitter på kyrkotak.
 • Varianter från Värmland och Dalarna.
 • Räkneramsor.
  • Kråkan satt på tallekvist
  • One fo a sorrow

Övriga kraxiga verser och rim finns bl.a. som Skatpoesi  eller som sagor på vers.

Egna kraxiga verser finns på min andra sida sQata. Bl.a. som rimmad skata. Varianter på Prästens lilla kråka  finns där under mera rim.

Skatan på gatan

Skatan gick på gatan ville låna borr är en vers som fanns i Boken Min Skattkammare del 1 bl.a på 1960-talet. Versen är illustrerad av konstnären Kerstin Frykstrand.

Versen finns även i  sångboken våra visor med noter och  illustrationer av  Ylva Källström-Eklund.

Skatan gick på gatan
skulle låna borr-
-Vad ska du med borr?
-Borra liten vagn.
-Vad skall du med vagn?
-Köra lite hö.
-Vad skall du med hö?
-Ge min lilla ko.
-Vad skall du med ko?
-Mjölka lite mjölk.
-Vad ska du med mjölk?
-Ysta lite ost.
-Vad ska du med ost?
-Ge vår lilla prost som predikar så vackert i vår lilla kyrka!

Skatan på gatan är även en fingerramsa för små barn och finns publicerad i  Lilla barnkammarboken med illustrationer av Christina Alvner. Det går att provbläddra i boken. På samma uppslag finns även versen om mormors lilla kråka.

Skatan går på gatan (två fingrar går)
han prata och sa krax, krax, krax.
Sen flög han flax, flax, flax (flaxa m armarna)
men han landa strax, precis intill en katt (kupa händerna)
Katten blev matt, (händerna blir slappa)
och skatan full av skratt.
Sen flög han hem,
för klockan var fem. (Räkna fem på fingrarna)

Ytterligare en skatvers har jag hittat hos en naturskola  som har lite smått och gott beträffande skator. Varifrån dom fått tag på versen är okänt.

Dräkten min är svart och vit
Flyger mycket hit och dit.
samlar pinnar bygger bra,
Fem, sju ägg ska boet ha.

18 dagar ska jag ruva,
har då inte tid att tjuva.
Flyger gärna till de rika
för mitt namn är Pica pica.

På samma sida fanns även en gåta ur Nordiska museets arkiv.  Dock inget rim, men presenterar den ändå här.

Vit som krita
Svart som beck,
hoppar som en jungfru,
gnäggar som en häst.

Från annat håll (inte ovanstående källa) kommer även nedanstående mer vanvördiga alster. I en annan senare och kanske vanligare variant har man dock bytt ut skatan mot "domaren".

Skatan är ju svart och vit
liknar mest en fågelskit!

 

Mormors lilla kråka

Prästens lilla kråka, skivomslag.

Mormors lilla kråka, är en sånglek och en barnsång som funnits sedan slutet av 1800-talet. Kråka är en tidigare benämning (synonym) för liten flicka. Det finns även olika varianter på vems lilla kråka det är. Den vanligaste är dock ”prästens”. Så här låter den.

Mormors lilla kråka,
skulle ut och åka.
Ingen hade hon som körde.
Än slank hon dit,
än slank hon dit -
än slank hon ner i diket.

 

Mormors lilla kråka, bilderna ovan är ur "lilla barnkammarboken"

 

Gossen och kråkan

Det finns dock ytterligare en version av ovanstående tema, nämligen Gossen och kråkan.

I ”barnkammarens bok” från 1882, av författaren Johan Nordlander och illustratören  Jenny Nyström var det en gosse som spände för en kråka.  Frågan blir då. Vilken version var först? Gossen eller prästen. Och var det verkigen en fågeln och inte en flicka som drog vagnen? Här kan man ju verkligen spekulera! Versen lyder dock som nedan.

Bilden till höger visar omslaget till "Barnkammarens bok". Om man tittar riktigt noga kan man se att den uppslagna boken visar en av nedanstående illustrationer. Pojken på bilden spelar troligen på en lergök.

 

 

 

 

 

 

Gossen och kråkan

Gossen skulle åka,
spände för en kråka.
Ingen hade han som körde.
Än slank han dit,
än slank han dit -
än slank han ner i diket.

 

 

 

Temat med gossen och kråkan förekommer även som vykort av Jenny Nyström.

Kråkan gick på ängen

Ytterligare en bild ur ovanstående bok.

Ekorrn gick på ängen och slog.
med alla sina små drängar.
Kråkan räfsa och skatan drog,
och lilla kissemurre han körde.

Det finns fler ramsor med fåglar som arbetar och drar. En gammal vers  handlar om kråkan som gick på ängen och slog. I originalet, som dessutom  finns i flera versioner, var det ekorren som slog, och bl.a. skatan som drog.Dessa verser finns återgivna i ekorrn satt I granen (min andra sida).

Den lär ha sjungits. Början av strofen påminner något om byssan lull.

Kråkan gick på ängen och slog
Med alla sina små drängar
Efter kom fåglarna små
Och räfsade höet i strängar
Korpen hon lastade
Sparven han drog
Korpen hon lastade
Sparven han drog
Och lilla svarta kattemissen han körde

 

Kråkan sitter på kyrkotak

Ur barnkammarens bok.

Kråkan sitter på kyrkotak finns återgiven i Svenska Fornsånger av Iwar Arwidsson. Boken  är utgiven i tre delar. (1834, 1837 resp. 1842). Kråkversen finns i den 3:e delen (nr 8 sid 467).

 

Kråkan sitter på kyrkotak

Talar med sina små döttrar

Hvart ska vi i vinter gå

Vi fryser om våra fötter

Vi ska resa till Danmark

Köpa oss skor för en half mark

 Tre och trettio pepparkorn

Katten [geten] blåser i silfverhorn.

 

Den finns i en något friserad variant i Barnkammarens bok. (bilden t.h)

Varianter från Värmland och Dalarna.

Skatan kan bli kråka och vise versa och gata och kyrkotaket kan bytas ut mot ladugårdstak eller bara tak. En variant börjar:  ”Skatan satt på taket, knapra med sina små döttrar…”  Eller på ren värmländska enligt Åsa. "Det satt e' skate på laggårdstak å talte mä sine onger..."

 I boken Folkminnen från glasskogen II,Sägen tro och sed i värmländska skogsbygder(1966) av Arvid Ernvik finns (sid 190) följande vaggvisor/verser

 Skatan satt på ladugårdstak

Skatan satt på ladugårdstak
och talade med sina döttrar:
- Käre barn, var ska ni bo i vinter?
Vi fryser om våra fötter.

- Jo vi ska resa till Danemark
och köpa oss skor för en halv mark


Ett, två, tre pepparkorn,
katta spelar i silverhorn.
Ro, ro till långebro,
köpa lillen gullsko
och köpa lillen spänne,
då sover lillen länge.

A. E., Älgå, f. 1879. Uppt. 1943.

 

Gammal räggla, sjungen i Käla som vaggvisa

Kråka satt på laggålstake,

roppe ätter navar'n (handborr).

-Va ska du mä navarn?

-Börre mä en slä'e.

-Va ska du mä släen?

-Köre hem vö'n (veden).

-Va ska du mä vön?

-Lägge'n på varmen.

-Va ska du mä varmen?

-Varme mi tå.

-Va ska du mä tåa?

-Hoppe te koa.

-Va ska du mä koa?

-Mjölke mi mjölk.

-Va ska du mä mjölka?

-Yste mä en ost.

-Va ska du mä osten?

-Gi klockarn å prästen, som sjonger så vackert i körka om julda'n

Chr. B., Köla, f. 1854. Uppt. 1910.

 

Från Dalarna kommer nedanstående varianter av kråkan satt på ladutak. Den första sjungen av Dansar Edvard Jonsson, Malung, Dalarna, noter finns här.

Kråkan satt på ladutak
å pipan vill int låta
Kära mamma ge barnen mat
så dom slipp å gråta
Tuss luleriom lej, kok storgrytan full
Sen kommer tre utsvultne mågar
Den ena va halt, den andra va blind
den tredje stod ut, han tordes int’ gå in
För han ha’ drittit i bracka.

 En annan variant lyder följande och går att lyssna på här.

Kråka satt på ladutak å fick inte' pipa te lauta
Snälla mamma ge barna mat annars så tar de på grauta
Dingelidangeli pepparkorn, krauka ho blauser i silverhorn
å mösserna törrs inte lauta.

Räkneramsor

 Nedanstående räkneramsor fanns med i boken rida rida ranka av Johan Nordlander. Boken är en omarbetning av den Svenska barnboken (1886-1887). I Boken finns även bilder av Jenny Nyström från Barnkammarens bok (1882) jfr ovan.

Kråkan satt på tallekvist,
hon sa' ett, hon sa' tu,
hon sa' sex, hon sa' sju;
ute ska' du vara nu,
just du!

Kråkan satt på liljekvist,
allt hon sa' så sa' hon visst.
Hon sa' ett, hon sa' tu,-
sexton ska' det vara nu.

Ytterligare variant där kråkan blivit skata, finns också.

Skatan satt på tallekvist
hon sa ett, hon sa tu
hon sa sex, hon sa sju
ute ska du vara nu!

 

En modernare variant på ramsan börjar med Äppel, päppel:

Äppel, päppel, pirum, parum
Kråkan satt på tallekvist
Hon sa ett, hon sa tu
ute ska du vara nu!

Ovanstående bilder är från gamla kinesiska illustrationer.

I Kina, Japan och Korea ses skatan ingalunda som en otursfågel. Skatan ses här i stället som en symbol för lycka och glädje samt på grund av sin svartvita fjäderdräkt en symbol för yin och yang. Skatan är även Koreas nationalfågel.

Räkna skator

Skatan har enligt gammal tradition ansetts som en oturs- eller orakelfågel.

One for a sorrow, är en traditionell  gammal räkneramsa vanlig i Storbritannien och som finns i ett antal versioner. I Amerika, är versioner med skator, mindre vanlig, där förknippas ramsan oftare med kråkor eller korpar. Några moderna varianter är nedanstående. Det går att lyssna på en vanlig  version här framförd av barn och här av en vuxen.  Men det finns fler exempel.

One for Sorrow
Two for joy
Three for a girl
Four for a boy
Five for silver
Six for gold
Seven for a secret never to be told
Eight for a wish
Nine for a kiss
Ten for a bird, You must not miss. 

En liknande  lika vanlig version är nedanstående. De första nio är likaydande men nr tio är annorlunda och de övriga tre tillagda senare. Många anser att talet 13 är det rätta då det i sig  är ett olyckstal.

One for Sorrow
Two for joy
Three for a girl
Four for a boy
Five for silver
Six for gold
Seven for a secret never to be told
Eight for a wish
Nine for a kiss
Ten a surprise you should be careful not to miss
Eleven for health
Twelve for wealth
Thirteen beware it's the devil himself.

Ramsan har sitt ursprung i  skrock och vidskepelse. Skatan sågs ofta som en oturs- eller orakelfågel, och antalet  iakttagna skator vid ett tillfälle  kunde tolkas olika. Den första upptecknade versionen är från 1780 och lyder:

One for sorrow,
Two for mirth,
Three for a funeral
And four for birth

En senare  publicerad version från 1846 lyder:

One for sorrow,
Two for mirth
Three for a funeral,
Four for birth
Five for heaven
Six for hell
Seven for the devil, his own self

 Ramsan har även inspirerat till andra alster. Ungdomsboken Den åttonde flickan, är ett exempel.

Men det finns även andra som inspirerats av versen. t.ex. popgruppen Steps som sjunger  sin låt här. Eller den finska gruppen Insomnium som har ett album med denna titel, som kan höras här.

Räkna kråkor kallar sig rockbandet Counting Crows.

    

Kommentarer

11.09.2017 13:47

Gösta Öborn

En sångstrof är i en barnvisa med flera djurhärmande läten är

Kra, kra sa en kråka
Snälla barn ska ej bråka

Vilken sång är det?

Vov vov sade hunden
Jag vill inte va bunden

16.04.2017 11:53

Åsa

En annan variant på "Kråkan sitter på kyrktaket" är sjungen på Värmländska i min familj i flera generationer
Det satt e' skate på laggårdstak å talte mä sine onger...
Vill du ha hela sången?

16.04.2017 18:55

Tant sQata

Ja tack, jag välkomnar fler kråkverser.
min epostadress finns angiven i min gästbok.