Kraxiga citat och uttryck

Här presenteras olika ord uttryck med mera med  kråksläktet som utgångspunkt.

1. Ordspråk, idiom och citat.

2. Diverse uttryck.

3. Växter mm.

4. Kraxiga platser har tillsvidare flyttat till egen sida

Ordspråk, idiom och citat:

 Ordspråk

 • Lysa med lånta fjädrar, ursprungligen ur en fabel om den fåfänga kajan av Aisopos.
 • En skjuten falk kan till och med kråkan hacka. (ordspråk Ryssland)
 • En hungrig fransman är glad för en kråka. (ordspråk Ryssland)
 • Vargens gap och skatans öga är omättliga. (ordspråk Ryssland)
 • Där skatan bygger bo, har bonden ro (gammalt ordspråk Sverige)
 • Hur mycket än korpen tvättar sig, blir den aldrig vit. (ordspråk  Baskien)
 • En gammal korp skriker inte utan anledning.(ordspråk Ryssland)
 • Vår herre tycker inte om korpalåt. (gammalt ordspråk)
 • Ur korpägg kommer inga duvor.(ordspråk Island)
 • Där näktergalen sjunger,  hörs inte kråkan. (ordspråk Tyskland)
 • Det smakar ändå fågel, sa gumman och koka soppa på den stör där kråkan suttit. (ordspråk Sverige)
 • När alla andra fåglar flyger bort, så är kråkan kvar.(ordspråk om snyltgäster)
 • ”Cornix cornici nunquam oculus effodit” (sv. Den ena kråkan hackar inte ut ögonen på den andra) (latinskt ordspråk)

Talesätt

 • Fem kråkor-fröjdeljud, Tre kråkor-bröllopsskrud, En kråka-dödens bud (gammalt talesätt)
 • Om kråkan sitter på kyrktornet och kraxar, kommer någon i församlingen att dö.
 • Om kråkan flaxar vilt på vårliga dagar blir grödan fin i våra hagar. (gammalt talesätt)
 • Den som rör mitt bo ska mista sin ko. (svenskt rim angående tabut att förstöra skatbon)

 

Övrigt

 • Om man spelar den tjuvaktiga skatan i ett fängelse, då kallar dom det för den vanliga skatan. (Blandaren)
 • Örnen har aldrig spillt så mycket tid som då den fann sig i att undervisas av kråkan. (William Blake,1757-1827)
 • Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen, alt.  bättre.
 • Bättre en kråka i näsan än tio i skogen.
 • Man ska inte spilla krut på döda kråkor.

Diverse uttryck

 • Öppna korpgluggarna: Öppna, spärra upp ögonen. Ursprungligen från gluggar i kyrktorn. för att spana efter fienden. Däremellan höll korpar gärna till i gluggarna.
 • Korp, eller korphacka: är ett slags grävredskap.
 • Korp: kallas även en speciell form av kastvapen(kastkniv). Filmtiteln "korpen flyger" syftar just på ett sådant vapen.
 • Korpfot eller kråkfot: Kallas en U-nyckel utan skaft.
 • Korpsvart eller ramsvart: Ett färgord, d.v.s.  beskrivning av något som är lika svart som korpen (ex. hårfärg)
 • Korpgille eller Korpagille: En äldre omskrivning för slagfält eller krig.
 • Korpamat: Äldre uttryck för kadaver
 • Korpbär: Äldre benämning för osmakliga bär (ex mjölon) eller bär otjänliga som människoföda.
 • Korpa: Att korpa eller korpa upp, innebär att hacka med en korphacka.
 • Korpa: Att korpa åt sig innebär förr att hugga- eller roffa åt sig. Senare slang för att stjäla som en korp, en variant av norpa.  D.v.s.Stjäla som en korp och tjuvaktig som en skata.
 • Korpare: En äldre benämning på en rovgirig person.
 • Korpen: (lat:Corvus) är en liten stjärnbildsödra stjärnhimlen. Den har fått sitt namn efter en berättelse i den Grekiska mytologin om Apollon och korpen.
 • Korpen:(the Raven) heter en dikt av A, E. Poe, se vidare skatpoesi.
 • Nattkorp, nattramn eller nattravn: Kallades förr (i folktron) en person som gick igen efter döden, kan eventuellt ha förväxlats med Nattskärran.
 • Svartkorp: Var förr (1600-tal) ett okvädningsord försvartklädda myndighetspersoner, t.ex. prästen. en variant av "svartrock".
 • Korpen : Kallas det svenska idrottsförbund som driver s.k. korpidrott(korporations-idrott stammar från ordet korpus).
 • Korpus: Betyder kropp och har inget med fågeln att göra.
 • Korpral : Är en militär grad, och har inte heller någon anknytning till fågeln.
 • Det ryska ordet för korp är Voron: Voron är ett tidigare namn på en ryskbyggd torpedbåt.
 • Fyllkaja:  Eller full som en alika. 
 • Att kaja : Är en sjöterm och har inget med fågeln att göra.
 • Elda för kråkorna: (bokstavligen elda i brasan, men bara så kråkorna uppe vid skorstenen får nytta av värmen). Att slösa med ens resurser i onödan.
 • Skriva som en kråka: (= så ens skrift ser ut som "kråkfötter") jfr. kråktass nedan.
 • Sätta en kråka i kanten: (notera, som vid rättning).
 • Sätta sin kråka: på angivet ställe (= signera en handling).
 • Fälla en kråka: uttala en svordom (jfr sjuttom kråkor)
 • Hoppa kråka: (hoppa jämfota i nedhukad ställning). 
 • Kraxa som en kråka: (hes förkyld, Sjunga illa) ja, rena kråksången
 • Vara en härmkråka:  jfr med härmapa (dvs en som härmar, tar efter, eller imiterar).
 • Happkråka: norrländsk dialekt för någon som härmar, jfr härmkråka.
 • Kråka: (verb) finlsv. för att bråka eller krångla.
 • Kråka, Kråke eller Kraka: ett personnamn.
 • Kråka: En äldre benämning på liten flicka.
 • Kråka: Är ett släktnamn, som gett namn till flera platser och gator.
 • Operation Kråka: Kallades en aktion inom det Indonesiska självständinghetskriget.
 • Kråka: en huvudbonad jfr med bahytt.
 • Kråka: Alt för snorkråka.
 • Kråka eller grötkråka: En benämning på inbränd gröt i grytan.
 • Kråka eller spinnkråka: Kallas fästet på en spinnrock.
 • Kråka eller dövkråka: Dialekt för döv person eller någon som ej svarar på tilltal.
 • Kråkahall eller kråkehall: Dialekt för skiffersten.
 • Kråkeberg eller kråkebrö: Äldre benämning på alunskiffer.
 • Kråkindianer (eng:crow/kråka). Apsáalooke =den stornäbbade fågelns folk.,är en siouxtalande nordamerikansk ursprungsbefolkning.Idag finns det ungefär 12 000 människor som räknar sig själva som kråkindianer. Kråknationens säte återfinns i  Crow Agency.
 • Kråkorna: Är ett smeknamn för den Brasilianska fotbollsklubben CA San Lorenzo de Almagro.
 • Plåtkråka: Är ett slanguttryck för helikopter.
 • Kråkboll, Spyboll från kråka.
 • Kråkbåt, dialekt för blåmusslan.
 • Kråkdans: Dansa illa, som en kråka.
 • kråkdans: Annat namn för kosackdans.
 • Kråknäbb eller kråknäv: Dialekt för örnnäsa.
 • Kråknäbb: Dialekt för "hundöra" (i bok)
 • Kråkspark: En broderiteknik.
 • Kråkspark: Skrattrynkor kring ögonen.
 • Kråkspark: Speciell form av spårfossil.
 • Kråkstag: Stag mellan masttoppar (=sjöterm)
 • Kråkfot: (eng: crowfoot) (=sjöterm)
 • Kråkfot: ( eng: crow´s foot) en äldre engelsk benämning för vävmönstret hundtand.
 • Kråkfot: kallas även flera växter (se nedan).
 • Kråkfot: Ett verktyg se korpfot, ovan
 • Kråkfot: Annat uttryck för jordtag.
 • Kråkfot eller Kråktass: Dialekt för "kråkfötter" (skriva som en kråka).
 • Kråktass: Kallas även flera växter (se nedan).
 • Kråkting/skatting: Samma som kråkriksdag/skatriksdag.
 • Kråkting: Grupp med skräniga personer (finlsv. uttryck).
 • Kråkor: Var förr ett vanligt ortsbo-öknamn/dysfermism (även kajor och skator förekommer)
 • Sjutton kråkor: Finlandssvenskt kraftuttryck.
 • Kråkskäxel: Finlsv. uttryck för anskrämlig person (tid. fågelskrämma).
 • Kråkskrämma, Kråkbläkte, kråkfläkte och kråkskrämsle: Är dialekt för fågelskrämma.
 • Kråkskallra, kråksmallra eller kråkslamra: Skallra för att skrämma kråkor.
 • Kråkhacka: (vårhacka), dialekt för nariga händer och fötter.
 • Kråkhacka: (kråkkacka) finlsv. för såriga fötter.
 • Kråkblida: blidväder i kråkmånaden.
 • Kråkdag: (kråkdagen)  Den dag kråkan traditionellt (7 mars)  återkommer.
 • Kråkdag =tråkdag/bråkdag.
 • Kråkmånad: Den tid på våren då kråkorna återkommer från vintervistelsen.
 • Kråksnö: Snö som faller i april månad.
 • Kråkvinter: Dialektalt uttryck för oförmodat snöfall om våren. 
 • Kråkmåne eller kråknedan: Annat namn för marsmåne.
 • Kråkmåndag: Samma som blåmåndag, dvs måndagen i dymmelveckan.
 • Kråkgull och Kråkguld: Samma som kattguld.
 • Kråkguldet: är en svensk TV-serie från 1969.  Filmen kan ses här. Signaturmelodin "Balladen om Kråkguldet" framfördes av Thorstein Bergman.Texten finns bla. här. 
 • Kråksång: Det fina i kråksången.
 • Kråklåt: Sånger och låtar om kråkfåglar.
 • Kråkvisa: Sånger om kråkor, vanligen barnvisa jfr kråklåt.
 • Kråkramsa: Oförståeligt tal (att dilla), eller en  ramsa.
 • Kråkvinkel: Är en fiktiv småstad jfr. kraxiga platser
 • Kråkslott: Ett fallfärdigt hus.
 • Kråkslottet: Var en Knäppupp-produktion med Karl Gerhard i huvudrollen, det första samarbetet mellan Knäppupp och Karl Gerhard.
 • Kråkbo eller kråknäste: Är ett vanskött eller fallfärdigt hus.
 • Kråknästet: är titeln på en berättelse av August Blanche. Jfr. med Kråksången.
 • Kråkbo: Är en ful frisyr eller ovårdat hår.
 • Skatbo: Ett kyffe eller ruckel.
 • Skatbo: på huvudet är samma som en ful damhatt.
 • Skatriksdag alt. kråkriksdag:  (jfr kråkting).
 • Skata: (vard) en gammal och/eller ful kvinna d.v.s. s(k)atkärring.
 • Ett nedsättande slanguttryck för skata, är zigenarpippi. Är nog tack och lov, mindre vanligt, jag har inte hört ordet  tidigare.
 • Skatan: Hette en obemannad flygfarkost, som testades av FOA under 1970-talet.
 • Skatorna: Eller the Magpies är smeknamn på flera engelska fotbollslag. Namnen kommer av spelarnas svartvita dräkter. Newcastle United, Notts County, Maidenhead United och Chorley är de mest kända. I Australien finns Collingwood Football Club. Se vidare kraxiga platser/heraldik
 • Skatgömma: Hemlig låda eller lönnfack i schatull eller möbler (jfr skatskåp)
 • Skatskåp eller skatull: Annat namn för schatull(sammanblanding, skat=skatt??)
 • Skatmynt: Gammalt dialektalt ord för pengar som förvarades gömda hemma (jfr skatgömma)  
 • Skat: Är en benämning på ett tyskt kortspel.
 • Skat: (ryska:rocka) kallades en tidigare rysk ubåtsklass (1968-1973).
 • Skat: Är namnet på en TV-station i Bulgarien.
 • Att skata: Innebär att åka skateboard(skejting).
 • Skatpunk: Eg. skatepunk eller skatecore, som var en musikgenre under 1990-talet och var förknippat med "skejting".
 • Skat Kat: Är en rappande animerad katt . Musiken i videon "Skat Strut" kan bl.a. ses här

Växter mm

 

Korpbär: Är ett äldre uttryck för illasmakande eller oätliga bär i allmänhet men i synnerhet mjölon.

Korpfot: Är ett dialektalt ord för smörblommor (ranulculos) ty. Hahnenfuss, ravenfuss eller raffenfuss, eng. crowfoot.

Kråkbär: Kråkris, kråkbärsris (Empetrum nigrum L)

Kråkrished: Eller rished (Empetrumhed) är en benämning på skoglöst växtsamhälle, där växtligheten endast består av kråkbär, lingon och lavar.

Kråkon: Annat namn för kråkbär

Kråkpiss: Annat namn för kråkris (Empetreum)

Kråkris och kråktass: Andra namn för mattlummer (Lycopodium clavatum)

Kråktass: Annat namn för kattfot (Antennaria dioica)

Kråkkorn eller Kråkbjugg: Andra namn för björnmossa. (Polytrichum commune)

Kråkvete eller Korpvete: Är andra namn för ogräset  Pukvete  (Melampyrum arvense)

Kråkvicker:  (Vicia cracca L)

Kråkklöver: (Potentilla palustris)

Kråkklöver: Annat namn för humleblomster (Geum rivale L)

Kråklök: Ett äldre dialektalt namn för vårlök (gagea lutea)

Kråkfot eller kråksutt: Är äldre dialektala namn för strandkämpar  (Plantago coronopus)  

Kråkkrasse eller kråkklor: Är äldre namn för kråkkrassing (Coronopus squamatus)  

Kråksyra: Annat namn för bergssyra (Rumex acetosella)

Kråkärt: Annat namn för vårärt (Lathyrus vernus)

Kråkblomma: Annat namn  för prästkrage  (Leucanthemum vulgare)

Skatros, Skatblomma eller Skatblomster: ett gamla dialektala namn för styvmorsviol  (viola tricolor)

Skatnäv: Annat äldre namn för nävor, ex. skatnäva och stinknäva.