Kaja (Corvus monedula)

Sidan är ännu inte påbörjad. Tillsvidare finns viss information att läsa här.