1. nov, 2016

Ny sida

Jag har efter en tids övervägande och tvekan, tagit mod till mig och öppnat en ny sida här. Upplägget liknar till sin utformning, en tidigare sida ”tankar kring färg”, som presenteras som en blogg/dagbok, men som ändå inte är en sådan.  Datumet för respektive inlägg är inte alltid samma som infört datum. Se anmärkningen överst på denna sida.

 

Jag kallade tillsvidare den här sidan för tanter, tanter, tanter.  Tidigare sida med detta namn kallade jag då istället Tanter men har åter bytt namn till Tanter och Tantigt.

Jag hade först tänkt kalla sidan ”tantkrax”, för att knyta ihop den med övriga inlägg, men fann detta olämpligt då jag också ämnar presentera olika personer. Kan vara känsligt, får se hur jag gör??