7. nov, 2016

Tantvarning som skylt

Skyltar med tantvarning tycks vara populärt. Skyltarna kan nog inte direkt klassas som konst, utan snarare konstigt. Men vem vet! Kanske framtida samlarobjekt? 🙂

Vad sägs om dessa varningsskyltar (typ skadligt/vådligt). Tydligen ska de fästas i bakrutan på bilen. Skylten eller dekalen är en direkt efterapning av tidigare förekommande skyltar med barn eller hund i bilen (gubbar är mindre vanliga). Barn och hundar är passagerare men är tanten det?  Frågan är om det är roligt?  Det beror kanske på vems bil de sitter på!

Många skämtteckningar visar en gammal tant med rullator, som ”den ultimata tanten”. Det finns en varningsskylt med detta motiv. ( typ trafikskylt) Det finns även en mängd skämtsamma skyltar med varning för pensionärer

Det har visat sig att sådana skyltar finns uppsatta lite här och var.  Ett exempel finns utanför äldreboendet Pomona i Håbo kommun, vilket skapat debatt. Vissa uppskattar skylten medan andra tycker den är kränkande. Men vad säger trafikverket, Ska inte sådana skyltar vara godkända?