12. feb, 2017

Tant Ali Qual

Tant Ali Qual är en påhittad och skämtsam författarpseudonym. Hon förekommer i de bokrecensioner som tidigare fanns på Skämtsidan Absolut Citron. Recensionen lyder som  följer:

Kvinns man minns - en tantologi 
Verk av totalt okända kvinnliga författare återges. Somliga minns man efteråt tack vare deras löjliga namn. Som Karl-Astrid Sailorboy, Semla Lagerfett, Alma-Maria Lönnfet, och några till, vars namn jag just nu inte kommer på.
Boken är något svårläst eftersom den är miljövänlig, tryckt på olimmat naturbrunt papper med ogift vattenfärg. Som tantologi är den dock en föregångare som saknar sin make. 

Namnet anspelar givetvis på uttrycket ”Att lida tantali kval”Tantali kval eller tantaloskval är en eponym till Tantalos i den grekiska mytologin. Recensionen är också en drift med Tantologi-genren.

 I överförd bemärkelse betyder Att lida tantali kval:

  • Att plågas av ständiga besvikelser
  •  Att lida brist mitt i ett öveflöd
  • Inom räckhåll men ändå bortom räckhåll (påminner om det kända glastaket)

Varför inte en förklarande filmsnutt på youtube.

 Vem var då Tantalos?

Tantalos (eller Tantalus) var enligt myten, en grekisk kung och son till Zeus. Tantalos bjöd gudarna på kött från sin slaktade son, vilket givetvis avslöjades av Zeus som återuppväckte sonen. Tantalus fick sona sitt brott i underjorden, där han fick stå upp till hakan i vatten som ständigt viker undan när han försöker dricka. Ovanför honom växer läckra frukter, men grenarna viker undan när han försöker ta dem.

Här kan man även se vissa likheter med det ”Siofysosharbete” som Siofysos fick utstå som straff. Det finns även paralleller med patriarken Abraham. Tantalus offrade sin son till gudarna på eget initiativ för att testa gudarna och straffades för det. Abraham gjorde detsamma på guds befallning. I båda fallen räddades sönerna.  

Övrigt

Det finns flera företeelser som kan förknippas med Tantalos, bl.a:

  • Tantalos har även gett upphov till grundämnet tantal, och metallen tantalit.
  • Tantali bägare (tantalosbägare eller trollbägare)är ett glas med inbyggd sughävert.
  • Asteroiden 2102 Tantalus, har också fått sitt namn efter honom.
  • Ett flertal platser innehåller namnet.

Herr Cinrot på Absolut Citron, gillade fyndiga omskrivningar och anagram och palindrom. Han är ingen man bräcker i detta avseende.

Det enda jag själv kan komma på är Tantalus/Tantalös, vilket kan bli till Tanten är lös eller Tanten som lus. Kanske något att fundera på.🙂