9. sep, 2017

Red Hat Society

Red Hat Society, bildades av Sue Ellen från Tucson, USA. Upprinnelsen var ett impulsköp av en röd filthatt. Hon gav senare bort några röda hattar till väninnor och gick ut på teparty som senare blev en succé och fler anslöt sig till vad som närmast blev ett jippo.

 

Idag finns röda Hatt föreningar  i alla stater i USA men även i andra länder som Canada, Bahamas, Kina Holland, Australien, Saud-Arabien, Tyskland.  I Sverige bildades i Göteborg, Rhapsody in red 2005 och Ladies in Red and Purple  2022. Den 25 april varje år är det alla Röda hattars födelsedag.  Föreningarna har sånger, ordnar resor modevisningar etc.